Sziki őszirózsa

 

Sziki őszirózsa


Jellegzetesség
Évelő növény szálas-lándzsás levelei kissé pozsgás jellegűek, fényes sötétzöldek.
Nyár végére-őszre akár 40-60 centire is megnyúló (de többnyire rövidebb) virágzati
hajtást növeszt. Virágzásának csúcsa szeptember második és október első felére
esik többnyire, de nem ritkán akár már májusban és egész nyáron találunk virágzó
példányokat, az utolsó virágok pedig az első fagyokig nyílnak (olykor még
decemberben is). A bolygatást is viszonylag jól bírja, ezért árokpartokon, útszéli
szikes mezsgyékben is előfordul.


Termőhely, előfordulás
A sziki őszirózsa a szikesek gyengébben és erősebben sós talajú, de mindig
valamilyen szinten időszakosan víz borította változataiban előfordul: szikes réteken,
mézpázsitos szikfokokban, de vaksziken és a nyíltabb szikes mocsári vegetációban
is. Leggyakrabban legeltetett gyepekben hajlamos elszaporodni (összefüggésben
azzal, hogy a legelő jószág nem kedveli), de kaszálókon is gyakori lehet.


Forrás: www.bokortanya.hu