Túzok

Túzok

 

Túzok

Előfordulás és élőhely
A túzok a darualakúak rendjébe tartozik, és a Föld legnagyobb súlyú röpképes
madara. Eredeti, nagy kiterjedésű – Spanyolországtól Mongóliáig húzódó –
előfordulási területéből mára csak néhány szigetnyi maradt, számtalan országban
mára már kipusztult. Nagyobb állománya van Spanyolországban és Oroszországban,
kisebb számban megtalálható Magyarországon, Ukrajnában, Portugáliában,
Ausztriában, Németországban és Marokkóban. A hazai állomány az 1980-as
években nagyon megfogyatkozott, de a célzott védelmi intézkedéseknek
köszönhetően stabilizálódott. A jellegzetesen talajon fészkelő madár füves réteken,
sztyeppéken, pusztákon és szántóföldön él.


Életmód
Nagyon félénk állat, a veszély elől gyorsan elmenekül, nagyon jó futó. Csak szükség
esetén és a vonulás idején használja repülési képességét. Erőteljes
szárnycsapásokkal repül, közben nyakát és lábait kinyújtva tartja. A tojókból és fiatal
madarakból álló családok ősszel és télen csapatokba verődnek, az idősebb kakasok
külön csoportot alkotnak.


Szaporodás
A túzok poligám állat. A látványos dürgés (násztánc) során a kakas farktollát hátra
veti, szárnyait kifordítja, és torokzacskóit felfújja. Közben remegve, dülöngélve
megfordul a tengelye körül. A tojó egyedül kotlik a tojásokon, amelyeknek előzőleg
lapos talajmélyedést kapar. A fészekhagyó fiókák kb. 5 hét elteltével repülnek.


Táplálkozás
A túzok vetőmagokkal, füvekkel, magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozik, de
rovarokat – elsősorban sáskát – férgeket, csigákat és kisebb gerinces állatokat is
fogyaszt.


Vadászat
Európában például a túzok Németországban egész évben védett, Ausztriában csak
néhány tartományban vadászható, nincs vadászidénye. Svájcban nem vadászható,
Magyarországon régen vadászatának nagy hagyomány volt, napjainkban azonban
fokozottan védett.


Forrás: Ekkehard Ophovene: Vadon élő állatok. www.mme.hu