A vadászmesterség története

A vadászmesterség története

Hogyan vált el a vadászat a harci gyakorlatoktól történelmünk folyamán? Hogy jutottunk el az élelemszerzéstől a fenntartható, etikus vadászatig?

Kiállításunkban végigkövetjük a vadászat eszközeinek és módszereinek a fejlődését.

A vadászat egykor az emberi élelemszerzés fontos forrása volt. A kutya háziasításával, egyes madárfajok befogásával, az állatokkal segített vadászat formája is kialakult. Az idők folyamán a vadászat jelentősége megváltozott: a mindennapi létfenntartás helyett a testgyakorlás, békeidőben a fegyverek használatának gyakorlása, majd a szórakozás vált egyre fontosabbá. Ezzel együtt a vadászat kiváltság lett, noha fennmaradtak a népi vadászati módok is. Az arisztokrata életmód csúcsa kétségkívül a vadászat volt. A színhely azonban nem az ősvadon, hanem a gondozott vadaskert, parkerdő lett.

A vadászat később mindennapi tevékenységgé, szabályozott foglalkozássá vált. A XIX. században születtek meg az első, a vadászatot szabályozó általános törvények, jöttek létre a nemzeti vadásztársaságok, szövetségek. A XXI. században a vadászat a vadgazdálkodás és a környezetvédelem fontos területévé vált.